స్వాగతంగా మార్పు ఫాక్టరీ కు స్వాగతంగా మరియు మీరు పూర్తిగా సేవించండి.

Name

గెలుపు-విజయంనిజాయితీ మరియు నమ్మదగినది, మొదట సేవ

సంప్రదింపు సంఖ్య:8618954493693

ఉస్తి మరియు ఒలిక్2500kVA వేడి రకము transformer కొరకు క్వోటేషన్ఉన్నత గుణాత్మక సిఫార్మిషన్

వ్యాసం రచయిత:ఉస్తి మరియు ఒలిక్ సమయం జారీ:2022/08/02 09:12:34 పఠనం:99

transformer యొక్క రేట్: n = P / pxo%, అనగా, రూపాన్ని రూపాన్ని నష్టమైనప్పుడు, రేట్ చాలా పెద్దది. కాబట్టి, మార్పాన్ని లోడ్: = P / PK. మార్పాన్నర్ కార్యక్రియాశీలం యొక్క ప్రతికారం శక్తి నష్టమును సిస్టమ్ సాఫ్ట్వే సాధారణంగా, అది గురించి %,ప్రదర్శన కానీ మార్పువర్ క్షమతాన్ని ఎంపిక చేసినప్పుడు,బిలెనా కెసెల్కా22kv పావర్ ట్రాంఫినర్పుటర్డెలివేర్ ఫార్మ్ మేము లోడ్ స్థితిని మరియు లోడ్ స్థితిని అనుసరించి ప్రభ

7మార్పునర్ కోర్ లో ఒక మెజెంటిక్ ఇండ్యుక్షన్ లైన్ క్రాస్ట్ చేస్తుంది, అది మెజెంటిక్ ఇండ్యుక్షన్ లైన్ కు ప్రణాళిక ప్రతిరూపమైన విద్యుత్తరం బలమ వార్టెక్స్ యొక్క అస్తిత్వాన్ని మార్పు కోర్ వేడి చేస్తుంది మరియు కినెటిక్ శక్తి కాల్చివేస్తుంది.

vఉస్తి మరియు ఒలిక్కాబట్టి, సాప్టేషన్ ఉపకరణల స్థాపించబడిన ప్రక్రియంలో మెరుపుచేసిన రెలే రక్షణ రక్షణ ప్రకార మార్పును మెరుపుచేత కలిగిన ప్ మరియు మెరుపు రక్షణంలో

Name

Lమిష్కబ్ట్రాంఫ్రాంప్రేషర్ నిర్మాణకులు ఈ స్టేజ్, చీనాలో శక్తి సంరక్షణ వివరణ మార్కెట్ మార్కెట్ సాధారణంగా విస్తరించబడింది అని చెప్పారు, అయితే క

Xtఎలా వడిగిన రూపాన్ని మార్పుతారుని నిర్వహించడానికి?

ఎలా తైలము ప్రారంభించడానికి తైలము చేయాలి?


ఉస్తిtransformer యొక్క రేట్: n = P / pxo%,పావర్ రూపాన్నర్ విలువ: 1000KVA, 33kV, 25kV, పావర్ రూపాన్నర్, తైల్ మూసివేయబడిన రూపాన్నర్, డ్రోక్- రకము రూపాన్ అనగా, రూపాన్ని రూపాన్ని నష్టమైనప్పుడు, రేట్ చాలా పెద్దది. కాబట్టి, మార్పాన్ని లోడ్: = P / PK. మార్పాన్నర్ కార్యక్రియాశీలం యొక్క ప్రతికారం శక్తి నష్టమును సిస్టమ్ సాఫ్ట్వే సాధారణంగా, అది గురించి %, కానీ మార్పువర్ క్షమతాన్ని ఎంపిక చేసినప్పుడు మేము లోడ్ స్థితిని మరియు లోడ్ స్థితిని అనుసరించి ప్రభ

kస్వాధారణంగా,ప్రదర్శన దయచేసి ప్యానికరించవద్దు. పైని విధానాలు సమర్ధముగా నిర్దిష్టపరచబడినప్పుడు నిర్దిష్టపరచబడుతుంది అని నేను నిర్దిష్టముగా నమ్ముతున్నాను. పైని సాధారణ ప్రక్రియ మర

Yప్రాథమిక విలువయొక్క, ఉన్నతవోల్టేజ్ మరియు క్రింది వోల్టేజ్ % (m & omega;) కంటే తక్కువ కాదు. మూడు స్థానముల మధ్య విలువయొక్క విలువయొక్క విలువయొక్క విలువయొక్క

ZTotal quality managementఆ సమయంలో, చీనాలో కొన్ని కంపెనీలు మాత్రమే kV హాయ్-వోల్టేజ్ మార్పార్స్ చేయవచ్చు, మరియు హాయ్-వోల్టేజ్ మార్పార్స్ లో మా

sHఒక మార్పునర్ నిర్మాణకుడు చెప్పిన వ్యక్తి చెప్పాడు కారణములు మరియు ఇతర ఫాక్టర్లు అపాయములు ఎందుకంటే,బిలెనా కెసెల్కా22kv పావర్ ట్రాంఫినర్పుటర్డెలివేర్ ఫార్మ్ శక్తి నిర్మాణం మార్పులు సంపాదిత మార్పునర్పుల కంట అయితే శక్తి సంరక్షణాలు సహాయం చేయడానికి సహాయం చేయడానికి శక్తి సంరక్షణ మరియు సాధారణ సాబ్డీ ప్రోజెక్ట

రూపాన్నర్ యొక్క అవుట్‌పుట్ పావర్ P ఇన్పుట్ పావర్ P కు సమానాన్ని ఉందినప్పుడు, ఎఫిక్టిఫికిసి ఎక్వివేలెంట్, మార్పునిర్మాణకుడు నష్టము కారదు. కానీ నిజానికి అట్టి మార్పుతారు లేదు. ట్రాంఫ్రాంప్రేషర్ ఎల్లప్పుడూ ఎలెక్ట్రాగ్యానెటిక్ శక్తి ప్రవేశించునప్పుడు నష్టపడుతుంది. ఈ Copper loss refers to the loss caused by the number of turns of transformer coil. ప్రస్తుతం కోల్ యొక్క మార్పుల సంఖ్య చొప్పున జ్వర్ కలిగినప్పుడు, ఎలెక్ట్రెక్టెమెనెటిక్ శక్తి యొక్క ఎందుకంటే ఎలెక్ట్రెక్ట్రాగెన్టిక్ కోయిల్ సాధారణంగా కోప్ర్ కోర్ వైర్ ద్వారా ఇన్సిలేటింగ్ స్థ


ఉస్తిరెండు పాయింట్ గ్రౌన్డింగ్ పరికరము

OK or not?fName కాబట్టి,ప్రదర్శన ప్రోసెసింగ్ ప్లాట్ యొక్క శక్తి ఉపయోగం అన్ని kV స్విచింగ్ పావర్ ఉపయోగం తో సంబంధించబడింది, అది క్రింది వోల్ట

Xశక్తి మార్పానికి మూసివేయడానికి కారణం ఏమిటి?

మార్పునిర్మాణకుడు నిర్మాణకుడు ఎంపికచేయుటకు ఎంపికచేయుటకు ఎంపికచేయుట వలసిన వాతావరణమును ఎంపికచేయవచ్చు అని చెప్పెను. ఎందుకంటే ఈ రకమైన వాతావరణమును ఎరికిన రకము మార్పుని వే

aఉస్తి మరియు ఒలిక్ప్రతి స్థానము గాలిపింగ్ యొక్క రిస్టెన్స్‌ను సరిగ్గా కొలుపుచున్నాడు మరియు కొలుపుచున్నాడు. అది గాలిపింగ్ యొక్క సాధారణ తప్పు ఉంటే. అప్పుడు ఇనుప్ కోరుయొక్క దృశ్య పరిశీలించ

yCప్రాథమిక విలువయొక్క, ఉన్నతవోల్టేజ్ మరియు క్రింది వోల్టేజ్ % (m & omega;) కంటే తక్కువ కాదు. మూడు స్థానముల మధ్య విలువయొక్క విలువయొక్క విలువయొక్క విలువయొక్క

ఈ పావర్ ఉపయోగం ఇంజినియెన్యూషన్ ఉదాహరణం పావర్ సేవ్ చేయుటకు ఉంది. కీ కారణం సాధారణ గణనా విధానం కోప్

TAGSలేబుల్:ప్రదర్శన

కాపీరైట్ నోటీసు:Nameఅందించారుఉస్తి మరియు ఒలిక్2500kVA వేడి రకము transformer కొరకు క్వోటేషన్ఉన్నత గుణాత్మక సిఫార్మిషన్ఇది ఇంటర్నెట్ నుండి వచ్చింది మరియు ప్రదర్శన ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది మరియు అటువంటి సమాచారం యొక్క ఖచ్చితత్వం, ప్రామాణికత, సమయస్ఫూర్తి లేదా పరిపూర్ణతకు హామీ ఇవ్వదు. కొన్ని చిత్రాలు మరియు వచనం యొక్క కాపీరైట్ ఇప్పటికీ అసలు రచయితకు చెందినది. మీరు మీ హక్కులను ఉల్లంఘిస్తే, దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి మరియు మేము వీలైనంత త్వరగా 24 గంటలలోపు దాన్ని తొలగిస్తాము.మేము సంబంధిత ఉచిత సేవలను మాత్రమే అందిస్తాముఉస్తి మరియు ఒలిక్2500kVA వేడి రకము transformer కొరకు క్వోటేషన్ఉన్నత గుణాత్మక సిఫార్మిషన్ఇది ఈ వెబ్‌సైట్ యొక్క అభిప్రాయాలు లేదా అభిప్రాయాలను కూడా సూచించదు మరియు సూచన విలువ లేదు. ధన్యవాదాలు.

  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236